Tervezési segédlet

Optimális esetben az épülő ház tervezésével egy időben célszerű a megfelelő tüzelőberendezés részleteit is áttekinteni.Kroj.hu

Optimális esetben az épülő ház tervezésével egy időben célszerű a megfelelő tüzelőberendezés részleteit is áttekinteni.

Már ekkor érdemes kályhás szakemberrel felvenni a kapcsolatot, aki az építész és az épületgépész hasznos társa lehet a tervezésben.

Az alábbi szempontok figyelembevétele minden esetben szükséges ahhoz, hogy később ne kelljen kompromisszumot kötni a vevői igények és a meglévő épület adottságai között.A ház energetikai számításai alapján történik. Figyelembe véve az ingatlan jellemzőit, egyes helyiségek méretét, felhasználását stb.

Kroj.hu A lakók életmódja, szokásai és elképzelései alapján javaslatot teszünk különböző fűtési lehetőségekre, megoldásokra. Információt adunk az ajánlott berendezés üzemeltetéséről, tüzelőanyag szükségletéről, teljesítményéről, hőtárolási idejéről, stb.

Megfelelő elhelyezéssel és formai kialakítással befolyásolni tudjuk a komfortot.

Nem gyártóhoz vagy típushoz kötjük a megfelelőséget, hanem a berendezéshez való illesztéshez. Minden esetben figyelembe vesszük az ingatlan szélnyomás- és kitorkollási adottságait valamint a jellegét. Passzívházak esetén különösen odafigyelünk a helyes választásra.

A terveken található magasság és a választott fűtéstípus alapján ajánlatott teszünk a tökéletes kéményre, amit egy méretező programmal ellenőrzünk.

A kivitelezéshez pontos iránymutatást adunk (tisztító ajtó iránya, bekötés magassága), hogy a későbbiekben gördülékenyen menjen a megvalósítás, és a szakhatósági előírásoknak is minden megfeleljen.

A ma érvényben lévő szabályozás, technológiák és épületgépészeti megoldások miatt szükséges, hogy a kályhák, kandallók helyiséglevegőtől független légellátása biztosított legyen.

Ennek legjobb módja a padlóban kiépített levegőcsatorna, anyaga legtöbbször KG műanyagcső. Mérete a megépülő tüzelőberendezés teljesítménye és típusa alapján pontos számítást igényel.

Okvetlen ügyelni kell a megfelelő kivitelezésre, szakszerűtlen megoldások károkat okozhatnak az épületszerkezetben! Optimális esetben a házépítés első fázisakor, a szerelőbeton alatti kavicságyban célszerű kiépítést elvégezni.

Kroj.hu
Ennek hiányában figyelembe kell venni a hideg levegő lakótérbe való beáramlásakor, a csatorna külső felületén megjelenő kondenzációt. Ezért a szigetelt beton rétegben való telepítéskor okvetlen szükséges a hő- és párazáró szigetelés.

Külső falra vagy más szigetelés nélküli helységbe való kivitelezéskor a padlószint feletti faláttörés is megoldható, amit hasonló körültekintéssel kell végezni. A szabadban található rész minimum magassága az esetleges hóréteg miatt 40 cm, bogárvédő rács alkalmazása javasolt.

A kiválasztott fűtéstípus tömegének meghatározásával figyelembe kell venni annak az aljzatra gyakorolt hatását. Ha nem vagyunk elég körültekintőek, akkor az aljzatszigetelés, gépészeti csövek, elektromos kábelek megsérülhetnek.

Lehetőség szerint célszerű a kályhák időbeni kijelölése és a szerelőbetonra történő alap megépítése. Természetesen ügyelve a hőhídmentesítésre.

Amennyiben egy meglévő helyszínre történik a kivitelezés, akkor sok esetben kiegészítő feladatok is szükségesek, ami különös figyelmet igényel.